Zgłoszenia można dokonać od 01.08.2018 do 31.08.2018